ผู้เขียน หัวข้อ: คำอุปมา  (อ่าน 9565 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tisanai

  • Administrator
  • สมาชิกใหม่
  • *****
  • กระทู้: 1
  • ขอบคุณ: 0
คำอุปมา
« เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011 | 08:13:11 PM »
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายคำ อุปมา [อุปะ-, อุบปะ-] ว่าหมายถึงสิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ, มักใช้เข้าคู่กับ อุปไมย ในประโยคเช่น เรื่องนี้มีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น. ทราบไหมว่า ในทางคริสต์ศาสนาก็มีการยกถ้อยคำในพระคัมภีร์เรื่องหนึ่งมาเปรียบเทียบกับ อีกเรื่องหนึ่งเพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนด้วย พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) อธิบายไว้ว่า

คำอุปมา (parable) ปรากฏในคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ๑๕ ครั้ง และคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ๔๖ ครั้ง ดังที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสอุปมาการประกาศพระวจนะของพระเป็นเจ้ากับการหว่าน พืช เมล็ดพืชคือพระวจนะ พื้นที่ชนิดต่าง ๆ ที่พืชตกลงไปคือจิตใจของมนุษย์ การจะบรรลุผลหรือไม่มากน้อยเพียงไรขึ้นกับตัวบุคคลนั้น บุคคลผู้ฟังคำสอนเปรียบเสมือนดิน ๔ ชนิด ได้แก่

๑. ดินริมทาง เปรียบได้กับบุคคลซึ่งได้ฟังพระวจนะของพระเป็นเจ้า แต่ไม่เข้าใจ พระวจนะนั้นจึงเปรียบดังเมล็ดพืชหว่านริมทางถูกนกจิกกินไม่มีโอกาสงอก

๒. ดินบนพื้นหิน เปรียบได้กับบุคคลซึ่งได้ฟังพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดา แต่ไม่ได้ฝังลึกในตัว จึงทนอยู่ชั่วคราว เมื่อเผชิญความยากลำบาก ก็ละทิ้งพระวจนะเสียในทันทีทันใด พระวจนะนั้นจึงเปรียบดังเมล็ดพืชที่หว่านตกบนพื้นหิน ซึ่งมีดินน้อย แม้งอกขึ้นอย่าง รวดเร็ว แต่เพราะขาดราก เมื่อถูกแดดแผดเผา ก็เหี่ยวแห้งไปโดยไว

๓. ดินกลางพงหนาม เปรียบได้กับบุคคลซึ่งได้ฟังพระวจนะแล้วถูกความกังวล และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติตามธรรมดาโลก มาปิดบังพระวจนะนั้นเสีย จึงไม่บังเกิดผล พระวจนะนั้นจึงเปรียบดังเมล็ดพืชที่ตกกลางพงหนาม มีหนามขึ้นปกคลุมไม่สามารถงอกขึ้นมาได้

๔. ดินดี เปรียบได้กับบุคคลซึ่งได้ฟังพระวจนะแล้วเข้าใจ และสามารถนำไป ประพฤติปฏิบัติตามได้จนบังเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง ตามสมควรแก่การปฏิบัติ พระวจนะนั้นจึงเปรียบดังเมล็ดพืชที่ตกในดินดี.


กนกวรรณ ทองตะโกTags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top