ผู้เขียน หัวข้อ: มวลชน  (อ่าน 7278 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tisanai

  • Administrator
  • สมาชิกใหม่
  • *****
  • กระทู้: 1
  • ขอบคุณ: 0
มวลชน
« เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011 | 07:57:11 PM »
การรวมกลุ่มกันของมวลชนเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นอยู่เสมอในสังคมประชาธิปไตย  ในทางวิชาการก็มีการศึกษาปรากฏการณ์ของมวลชนเช่นกัน  วันนี้เรามาเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับมวลชนในแง่มุมของสังคมวิทยากันนะคะ
   
คำแรก คือคำว่า วัฒนธรรมมวลชน หรือ mass culture พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า หมายถึง  วัฒนธรรมที่แพร่หลายในหมู่คนทั่วไปในสังคม ซึ่งแตกต่างกับวัฒนธรรมชั้นสูง เช่น ดนตรีคลาสสิก การเต้นรำ กวีนิพนธ์ ภาพเขียน หรือผลผลิตทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่นิยมกันอยู่ในวงแคบเท่านั้น  วัฒนธรรมมวลชนในปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจนันทนาการทั้งหลาย เช่น เพลงสมัยใหม่ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์  และกีฬา
   
นักสังคมวิทยาสนใจเรื่องนี้เพราะวัฒนธรรมมวลชนเปิดให้เห็นจิตสำนึกและความ รู้สึกของคนส่วนใหญ่ในสังคม และในฐานะที่วัฒนธรรมมวลชนเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชนชั้น ทางสังคม
   
อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจ คือคำว่า สังคมมวลชน หรือ mass society  ซึ่งหนังสือดังกล่าวอธิบายว่า ศัพท์คำนี้มีความหมายทั้งในเชิงลบและบวก แต่โดยทั่วไปจะใช้เพื่อหมายถึงลักษณะสังคมที่ไม่ดีนัก คือเป็นสังคมรูปแบบที่นักคิดจำนวนหนึ่งกังวลว่าจะเกิดขึ้นในสังคมตะวันตกโดย เฉพาะในสหรัฐอเมริกา  สังคมมวลชนจะก่อรูปขึ้นเมื่อประเทศพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น มีความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น ตกอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมมากขึ้น และสื่อสารมวลชนครอบคลุมและแพร่หลายมากขึ้น ในสังคมมวลชน บุคคลส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน  บุคคลจะแยกตัวออกจากกลุ่มสังคมโดยมีความเป็นอิสระมากขึ้นจนละเลยสายตาของ สังคม ความผูกพันระหว่างบุคคลกับเครือญาติและกลุ่มสังคมลดน้อยลง ศาสนาและคุณค่าทางศีลธรรมในสังคมเสื่อมลง มวลชนถูกครอบงำโดยชนชั้นผู้นำทางการเมือง และตก

อยู่ใต้อิทธิพลของการค้าในระบบทุนนิยม วัฒนธรรม เช่น ศิลปะ วรรณคดี จะกลายเป็น วัฒนธรรมมวลชนที่มีรสนิยมด้อยลง  ส่วนมโนทัศน์ในเชิงบวกของศัพท์คำนี้   คือมองว่าเป็นสังคมที่มวลชนหรือคนส่วนมากได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมาก ขึ้น ซึ่งทำให้การเมืองไม่ผูกขาดอยู่เฉพาะชนชั้นนำบางกลุ่มเท่านั้น.

จินดารัตน์ โพธิ์นอกTags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top