ผู้เขียน หัวข้อ: ประชาชนเชื่อน้ำมันปาล์มขาดแคลนเกิดทุจริต  (อ่าน 4681 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

GREEN_BALL

  • สมาชิก
  • **
  • กระทู้: 12
  • ขอบคุณ: 4

ผลสำรวจปชช.กว่าร้อยละ 72 เชื่อปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์ม เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐ
วันนี้ 21 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สภาวะปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมันปาล์มของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นนทบุรี ชลบุรี น่าน พิษณุโลก เชียงใหม่ หนองคาย ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา พัทลุง และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,366 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการในช่วง 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2554 ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90 ติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกสัปดาห์

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน พบว่า ตัวอย่างจำนวนมากหรือร้อยละ 47.3 ระบุได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน และร้อยละ 52.7 ระบุไม่ได้รับความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุที่น้ำมันปาล์มขาดแคลน เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 72.1 ระบุคิดว่าเป็นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ และผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน และร้อยละ 27.9 ระบุไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 25.9 เท่านั้นที่เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดต่อการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ในขณะที่ร้อยละ 40.8 เชื่อมั่นปานกลาง และร้อยละ 33.3 เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย แต่น่าพิจารณา คือ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลอยู่ในขณะนี้ พบว่า ร้อยละ 74.3 ระบุมาก-มากที่สุด ร้อยละ 20.4 ระบุปานกลาง ร้อยละ 5.3 ระบุน้อย-ไม่มีปัญหาเลย

นอกจากนี้เมื่อสอบถามถึงระยะเวลาที่รัฐบาลควรเร่งยุบสภา และเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว พบว่า ร้อยละ 46.2 ระบุไม่เกิน 3 เดือน ร้อยละ 31.8 ระบุ 3 - 6 เดือน และร้อยละ 22.0 ระบุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 47.6 เป็นชาย ร้อยละ 52.4 เป็นหญิง ตัวอย่างร้อยละ 4.3 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 13.0 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 17.7 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 22.7 อายุระหว่าง 40-49 ปี และ ร้อยละ 42.3 อายุ 50 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 61.7 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 32.5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 5.8 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตัวอย่างร้อยละ 32.0 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 23.5 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 11.8 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 12.2 ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.5 ระบุเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 8.7 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 4.3 ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ


ขอบคุณข่าวจาก http://www.dailynews.co.th/

---------------------------------------------------------------------------------------












ethylene47

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 1
  • ขอบคุณ: 0
ไข่กับน้ำมันแพงมากช่วงนี้
*ขออภัย จำกัดสิทธิ์การใส่ Link-URL ในลายเซ็น*

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)



Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top