ผู้เขียน หัวข้อ: บทความเทิดพระเกียรติ  (อ่าน 12594 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tenteerachot

 • สมาชิก
 • **
 • กระทู้: 13
 • ขอบคุณ: 0
บทความเทิดพระเกียรติ
« เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011 | 03:39:13 PM »
   พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงรวมรวม ปกป้อง รักษา และ ฟื้นฟูประเทศชาติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านการติดต่อค้าขาย การสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนการป้องกันการรุกรานจากนานาประเทศ ทรงคำนึงถึงความเป็นอยู่ราษฎรของพระองค์เป็นหลัก ทรงปกครองไพร่ฟ้าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นั้นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชมหาราช หรือ “ในหลวง” อันเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านั่นเอง ท่านได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศ เช่น ริเริ่มโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแก้มลิง เพื่อป้องกันน้ำท่วม โครงการหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างหน้าดิน โครงการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้งต่างๆ การเยี่ยมเยียนราษฎรที่เดือดร้อน ทรงมีพระราชดำรัสต่างๆที่ทรงให้ข้อคิดแก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ในชีวิต เป็นต้น ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นพสกนิกรของพระองค์คนหนึ่ง ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระองค์และน้อมนำเอาพระราชดำรัสไปประพฤติปฏิบัติต่อ ไปให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2011 | 02:17:15 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »

ร้อย.บก.พล.ร.๙

 • บุคคลทั่วไป
Re: บทความเทิดพระเกียริต์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011 | 10:38:56 AM »
"โดยมากการเสพยาเสพติดเริ่มต้นด้วยความกดดันหรือความท้อใจ และบังเอิญมีผู้ที่แนะทางบอกว่า ลองเสพเสียนิดหน่อยทำให้สบายดี ผู้ที่ฟังก็บอกว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ เราเป็นคนฉลาด เราก็ทดลอง ถ้าใช้ได้ก็ทดลองใช้ไป ถ้าใช้ไม่ได้ก็เลิกได้ แต่ข้อสำคัญหารู้ไม่ว่าเลิกลำบากเหมือนกัน แล้วก็จะติดจริงๆ และจะทำให้เกิดผลไม่ดีสำหรับร่างกายของตน สำหรับสังคมของตนและสถาบันของตน"

      พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๔

ร้อย.บก.พล.ร.๙

 • บุคคลทั่วไป
Re: บทความเทิดพระเกียริต์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011 | 10:39:48 AM »
 "ผู้ที่เป็นเยาวชนที่จะ้ต้องทำหน้าที่สำหรับรักษาบ้านเมืองต่อไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เมื่ออายุถึงขั้นที่จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ ได้เล่าเรียนมาแล้วเพื่อให้ปฏิบัติิงานของชาติได้ต่อไป ก็ต้องเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานนั้น ในเวลานี้ก็จะต้องหาความรู้ใส่ัตัว ฝึกฝนจิตใจ ฝึกฝนความคิดที่ดี เพื่อให้เข้าใจให้มีความคิดพิจารณา ให้มีเหตุผลที่แน่นแฟ้น มีเหตุผลที่จะใช้การได้ เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทำจากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรทำ ฉะนั้น หน้าที่ของเยาวชนก็คือเรียนรู้ แล้วก็นอกจากเรียนรู้คือเมื่อเรียนแล้ว ก็เริ่มช่วยกันสร้างความมั่นคงแ่ก่บ้านเมือง โดยใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์ พัฒนาบ้านเมืองให้มั่นคง"

      พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒

ร้อย.บก.พล.ร.๙

 • บุคคลทั่วไป
Re: บทความเทิดพระเกียริต์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011 | 10:40:23 AM »
 "การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้น จะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่ตนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุผลนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาีชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง ชัดเจนและศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง"

      พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๔๐

ร้อย.บก.พล.ร.๙

 • บุคคลทั่วไป
Re: บทความเทิดพระเกียริต์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011 | 10:40:50 AM »
"ข้าพเจ้าและราชินี มีความปลื้มปีติยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์ และได้ฟังคำปฏิญาณที่ทุกคนกล่าวอย่างหนักแน่น ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน ทั้งขอสนองพรและไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน คำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ข้าพเจ้านั้น เป็นสัจจวาจาที่มีค่าควรรักษาไว้โดยเคร่งครัด เพราะเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองตัวท่านให้มีความเจริญสวัสดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในข้อที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์  ของทหารรักษาพระองค์    แท้จริงแล้วการรักษาเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ดังนี้ มิได้หมายถึงการทำตัวให้เรียบร้อย เป็นสง่า  สมกับชั้นยศและตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น แต่ย่อมหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้ถูกต้อง สมบูรณ์ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนดี  ให้เป็นที่ศรัทธา เชื่อถือ ของประชาชนด้วย ดังนั้น ทหารรักษาพระองค์ทุกคน ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัิติประการใดจะต้องระมัดระวังกาย ใจ ให้มั่นคง เที่ยงตรง   ให้มีความสัตย์สุจริต และความสมัครสมานสามัคคี มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง  อดทน  และอดกลั้น   ถ้าทุกคนมุ่งใจปฏิบัติดังนี้ ความมีความเจริญที่จะเกิดขึ้น ทั้งแก่ตัวท่าน แก่หมู่คณะ   ตลอดถึงชาติบ้านเมือง เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของทหารรักษาพระองค์อย่างแท้จริงและยั่งยืน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์   กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อชาติบ้านเมือง จงดลบัลดาลให้ทหารทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสามัคคี มีชัย ทุกเมื่อไป"

      พระบรมราโชวาทแก่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม      วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

ร้อย.บก.พล.ร.๙

 • บุคคลทั่วไป
Re: บทความเทิดพระเกียริต์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011 | 10:41:15 AM »
พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๙ "คนไทยย่อมเสียสละได้แม้ชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อรักษาแผ่นดิน เผ่าพงศ์ และความเป็นไทของตน"

      พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙

tulakan

 • บุคคลทั่วไป
Re: บทความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21 เมษายน 2011 | 09:28:23 AM »
พระองค์ทรงทุ่มพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ พสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไป

ร้อย.บก.พล.ร.๙

 • บุคคลทั่วไป
Re: บทความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 เมษายน 2011 | 09:16:08 AM »
๑. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน


๒. ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนนี้ เพราะในหลวงของเรา


๓. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของในหลวง


๔. ชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี


๕. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.42

 • บุคคลทั่วไป
Re: บทความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 มกราคม 2013 | 03:04:18 PM »
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top