View full version: ฟิสิกส์
1
  1. o-netฟิสิกส์ ปี 50-52 พร้อมเฉลย
  2. แผนการสอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โลกดาราศาสตร์ แบบฝึกทักษะ ข้อสอบ
  3. เรียนฟิสิกส์ ด้วยตัวเอง
  4. แจกแผนการสอนฟิสิกส์ อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และแจกเอกสาร ใบงานฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี คณิ
  5. แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์
  6. จุดกำเนิด "กาแล็กซี"
  7. (ฟิสิกส์) รังสีเอ็กซ์คืออะไร

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal