ธรรมะ

หัวข้อ

<< < (352/357) > >>

[1] ความจริงของกายคือไตรลักษณ์ ความจริงของจิตคือไตรลักษณ์

[2] คนชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่น

[3] การเตรียมตัวตายทำอย่างไร

[4] งานทางธรรมคือการเรียนรู้โลก จนเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้ง

[5] เราไม่ได้สู้กับอะไร เราสู้กับความเห็นผิดของตัวเอง

[6] การปฎิบัติธรรมจริง ๆ แล้วคือการเรียนรู้ตัวเอง

[7] การปฏิบัติธรรมคล้ายขับรถ บางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่ง บางเวลาก็เหยียบเบรก

[8] เรียนธรรมะอย่างนักวิจัย เลือกตัวอย่างมาศึกษาเพื่อเข้าใจทั้งหมด

[9] การปฎิบัติธรรมไม่ใช่มุ่งจะเอาให้ได้ จะทำให้ได้ แต่มุ่งเรียนให้เห็นความจริง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Go to full version