ธรรมะ

หัวข้อ

<< < (352/360) > >>

[1] ข้อแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับคนปฏิบัติไม่เป็น

[2] จิตเศร้าหมอง จะภาวนาอย่างไร?

[3] เราฝึกให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้น

[4] คิดถึงสภาวธรรมก็แค่สัญญา ไม่มีสภาวธรรมรองรับ ไม่มีวันเกิดมรรคผล

[5] การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของนักปฏิบัติบางท่าน

[6] พวกเราต้องอดทน โดยเฉพาะอดทนต่อความอยากได้ผล

[7] การดูกาย

[8] มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่ง แล้วก็คอยรู้ทันจิตไป

[9] เราสาวกพระพุทธเจ้านะ ไม่ใช่สาวกอาจารย์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Go to full version