ธรรมะ

หัวข้อ

<< < (352/355) > >>

[1] เบื้องต้นหากสติ สมาธิ ปัญญายังไม่อัตโนมัติ ต้องอดทน ต้องฝึกซ้อม

[2] หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

[3] ทุกข์มากควรภาวนาอย่างไร โดย หลวงพ่อปราโมทย์

[4] ตั้งหลักให้ดี เราหาแก่นคือวิมุตติ ไม่ใช่อย่างอื่น โดย หลวงพ่อปราโมทย์

[5] ไตรสิกขา โดย หลวงพ่อปราโมทย์

[6] ดังตฤณวิสัชนา "บุญไม่เสมอกันจะเป็นคู่แท้ได้ไหม"

[7] กิเลส

[8] สัมมาสมาธิกับการภาวนา

[9] พระอรหันต์ไม่รับรู้อะไรจริงหรือ (หลวงปู่ดูลย์)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Go to full version