View full version: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1
 1. ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
 2. ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ม.3 พร้อมเฉลย
 3. แนวข้อสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเฉลยแบบมีคำอธิบาย
 4. ข้อสอบ las ม.2 ปี 2552 2553
 5. ทำข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 พร้อมเฉลยปั๊บ
 6. ข้อสอบ ONET 54 ม.3 ปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยครบทุกวิชา
 7. ข้อสอบและเฉลย O-NET 53 ม.3 ปีการศึกษา 2552 (สอบเดือน ก.พ 2553)
 8. ข้อสอบ O-NET 52 ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2551+ เฉลย
 9. เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น + โจทย์ข้อสอบ
 10. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ข้อสอบ Las ม.2)
 11. แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 (NT ม.1-ม.3)
 12. ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ม.3 ปี การศึกษา 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด
 13. แจกฟรีแนวข้อสอบเข้ามหาลัยทั่วประเทศ
 14. แจกแผนวิทยาศาสตร์ ม.1
 15. ฝึกทำข้อสอบ o-net คณิตศาสตร์ออนไลน์ ก่อนสอบจริง
 16. ข้อสอบ Gifted คณิตศาสตร์ 2550 พร้อมเฉลย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 17. ฝึกทำข้อสอบ o-net สังคมศึกษาออนไลน์ ทดสอบก่อนลงสนามจริง
 18. ตัวอย่างข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 19. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 online
 20. ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ปี 2526-2528 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย
 21. ทำข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ออนไลน์ครับ ทราบผลทันทีีว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์
 22. ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์
 23. ทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ภาษาไทย ม.3 พร้อมเฉลยปั๊บ
 24. ขอแนวข้อสอบนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ(โครงการ พสวท.)

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal