View full version: ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา
1
 1. ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย
 2. คัดลายมือ ก ไก่ ABC และ สระต่างๆ
 3. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 4. ข้อสอบ las ป.2 และ ป.5 ปีการศึกษา 2553
 5. ข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต
 6. สาธิตรังสิต เชียงใหม่ รับขวัญนักเรียน ต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนใหม่
 7. แนวข้อสอบ o-net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย พร้อมเฉลยแบบมีคำอธิบาย
 8. แบบทดสอบเตรียมสอบเข้า ป.1
 9. ข้อสอบ สสวท. ป.3 และ ป.6 ทั้งคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
 10. ข้อสอบ O-NET 52 ระดับ ป.6 ปีการศึกษา 2551 2550 + เฉลย
 11. ข้อสอบ ONET 54 ป.6 ปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยชุด 61A 62A
 12. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 (ข้อสอบ LAS)
 13. ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555
 14. ข้อสอบ pretest ห้อง gifted รร.บดินทรเดชา 2553 ครั้งที่ 1
 15. ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ป.6 ปี การศึกษา 50, 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด
 16. แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1
 17. ข้อสอบ O-NET 53 ป.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553)
 18. ตัวอย่างข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ม.1 ปีการศึกษา 2551
 19. ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.2-ป.6
 20. Multimedia E-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกมัลติมีเดีย สำหรับเด็กๆ
 21. แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2 (NT ป.4-6 ) พร้อมเฉลย
 22. ขอข้อสอบ - เฉลยเข้าม.1
 23. ข้อสอบชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 11 ระดับ ป.5-6
 24. Preschool Writing Practice ฝึกลากเส้นเพื่อเตรียมตัวสู่วัยเรียน
 25. ขอเฉลยข้อสอบโครงการปลายกุหลาบ
 26. อยากได้ข้อสอบเข้าม.1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ครับ
 27. ขอข้อสอบ
 28. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 และ ป.6
 29. ขอข้อสอบ O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยให้ผมทีนะครับ รบกวนพี่ๆ ที่มีด้วยนะครับ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal