วิชาการ > ห้องพักครู

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ม.1 - ม.3

(1/13) > >>

อ.สุชาต:
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ม.1  ม.2  ม.3
จัดทำโดย   สำนักงานเขตพื้นการศึกษา  มีทั้งใบความรู้ ใบงานครบ


แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.1 
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ
หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน
หน่วยที่ 7 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop

แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.2     
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ 3 เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง การนำเสนองานผ่านเครือข่าย
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้าง Web  ด้วย Dreamweaver
หน่วยที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง


แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.3   
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก


เครดิต : เวปพระปริยัติธรรมฯวัดโพธิ์ศรี  http://www.phosri.ac.th

link สำรอง
แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.1
แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.2
แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.3

chamnong:
 thankyou3 thank1 :(

birdbird:
ขอแผนแบบนี้บ้างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ม.1 - ม.3
ขอแบบMS Wordส่งไปที่เมลที่ให้ เนื่องจากที่เครื่องไม่สามารถเปิด WinRAR ได้มีปัญหาแต่ขอความกรุณาส่งไปที่เมล
Chom_oil@hotmail.com
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

birdbird:
ขอแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่องการจัดการตารางและการประยุกต์เบื้องต้น ใช้สำหรับชั้นม.4
พอจะมีบ้างไหมค่ะ ถ้ามีส่งมาที่
Chom_oil@hotmail.com
ขอขอบพระคุณเป็ฯอย่างสูง

แอดมิน~เต้ย~:

--- อ้างจาก: birdbird ที่ 19 พฤษภาคม 2010 | 04:35:28 PM ---ขอแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่องการจัดการตารางและการประยุกต์เบื้องต้น ใช้สำหรับชั้นม.4
พอจะมีบ้างไหมค่ะ ถ้ามีส่งมาที่
Chom_oil@hotmail.com
ขอขอบพระคุณเป็ฯอย่างสูง

--- End quote ---

ส่งไปแล้วนะครับ
แต่ไฟล์สุดท้ายของ ม.3 มันส่งไม่ได้เพราะมันใหญ่ 14mb แอด msn มาหรือยังไงครับ

msn : tisanai_@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Go to full version