* หน้าข่าว รับตรงใหม่

ย้ายแล้วติดตามข่าวรับตรงใหม่ ๆ ที่ https://www.02dual.com/admission_news

ผู้เขียน หัวข้อ: รับตรงโครงการ เด็กดี มีคุณธรรม ม.นเรศวร  (อ่าน 2746 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว


โครงการส่งเสริม สนับสนุน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นเข้าศึกษาในโควตาพิเศษถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 

คุณสมบัติทั่วไป
1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
2 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรกรอกข้อความให้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์
2 สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3 สาเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับรองสาเนาถูกต้อง)จานวน 1 ฉบับ

 

รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2554

 

รายละเอียดทั้งหมด   http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2554/bacherlor/Annouce_GoodStudent54.pdf

ใบสมัคร http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2554/bacherlor/Form_GoodStudent54.pdf

เว็บไซต์หลัก http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/publish/2554/GoodStudent_54.html
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top